Alles over Hypertext MarkUp Language: de basis van iedere webpagina.


home

over HTML

woordenboek

symbolen

kleuren

contact


<HTML-tags>

Informatie over de <img> tag (afbeeldingen), <div> en <iframe>


Gebruik de volgende tag voor het invoegen van een afbeelding:

<img src="hond.jpg" width="250" height="400" border="1" alt="Foto van een hond" title="Klik hier voor een foto van een hond">

Vul bij "src" de filenaam in.
Bij "width" de breedte van de afbeelding.
Bij "height" de hoogte.
Bij "border" de dikte van de rand om de afbeelding.
Bij "alt" de eventuele tekst behorende bij de afbeelding, voor het geval de foto niet geladen kan worden in de browser.
Bij "title" de eventuele naam of toelichting bij een foto, die zichtbaar wordt zodra de muis erover beweegt.Met de <div style> tags kun je op je pagina vakken aanbrengen met een achtergrondkleurtje, zoals in dit geval een blauwe achtergrondkleur (#046380), een witte vaste (solid) rand (#FFFFFF) van 2 px dik en zwarte gecentreerde tekst (#000000).

In bovenstaand voorbeeld is de volgende tag gebruikt:

<div style="background-color:#046380; width:500px; border-width:2; border-style: solid; border-color:#FFFFFF; color:#000000; text-align:center">...</div>

De notatie voor de eigenschappen van deze <div> tag hebben al de opmaak van een CSS. Je kunt er uiteraard voor kiezen deze eigenschappen in een afzonderlijk CSS-document te plaatsen. Dat is handig als je zo'n tekst(vak) op meerdere webpagina's laat terugkomen. Je hoeft dan slechts eenmaal deze eigenschappen te definiëren en de opmaak een naam te geven. Je geeft die naam vervolgens aan elke <div> tag waarvoor die opmaak geldt middels een zogenaamde id: <div id="naam">


Je kunt in je eigen pagina een frame plaatsen waarin je een andere webpagina oproept. Dat doen we met behulp van de <iframe> tag:

<iframe src="jouw_pagina.html" width="500" height="250">...</iframe>

Het resultaat ziet er dan zo uit:

</HTML-tags>

 


© 2003 - WebHTML.nl   contact