Alles over Hypertext MarkUp Language: de basis van iedere webpagina.


home

over HTML

woordenboek

symbolen

kleuren

contact


<HTML-tags>

Informatie over de <table> tags (tabellen)


<table>...</table>
Deze tag kun je gebruiken om tabellen weer te geven.

Gebruik de tags <tr>...</tr> en <td>...</td> om respectievelijk rijen en kolommen aan te geven. Maak de randen al dan niet zichtbaar met de toevoeging <table border="2"> waarbij in dit geval 2 de dikte van randen weergeeft. Gebruik waarde "0" om geen randen weer te geven.

De tag:

<table border="1">
  <tr>
    <td>AAA</td>
    <td>BBB</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CCC</td>
    <td>DDD</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>EEE</td>
    <td>FFF</td>
  </tr>
</table>

...ziet er dan zo uit:

AAABBB
CCCDDD
EEEFFF


Je kunt de tabel als geheel, of een rij (<tr>) of kolom (<td>) eigenschappen geven, bijvoorbeeld een afmeting:

<table width="250">...</table> of <tr width="50%">...</tr>


Wil je een bepaald lettertype gebruiken in je tabel, gebruik dan de style-tag. Voor type Tahoma en grootte 2 (=10pt) ziet dat er zo uit:

<table style="font-family=tahoma; font-size=10pt">...</table>


Ook kun je de uitlijning bepalen. Met "align" geven we de horizontale uitlijning weer en met "valign" de verticale:

<tr align="left">...</tr> of <tr valign="top">...</tr>


Je kunt de cel van een tabel ook een kleurtje meegeven. Gebruik daarvoor deze tag:

<td bgcolor="#FF0000">...</td>


Soms wil je twee kolommen of drie rijen samenvoegen:

<td colspan="2">...</td> of <tr rowspan="3">...</tr>


De tabeltag:

<table border="1" width="60%" style="font-family=tahoma; font-size=12pt">
  <tr align="center">
    <td width=30%>AAA</td>
    <td width=70% bgcolor="#0000FF">BBB</td>
  </tr>
  <tr align="center">
    <td>CCC</td>
    <td>DDD</td>
  </tr>
  <tr align="center">
    <td colspan="2" bgcolor="#FF0000">EEE</td>
  </tr>
</table>

heeft de volgende tabel als resultaat:

AAA BBB
CCC DDD
EEE

</HTML-tags>

 


© 2003 - WebHTML.nl   contact