Alles over Hypertext MarkUp Language: de basis van iedere webpagina.


home

over HTML

woordenboek

symbolen

kleuren

contact


<HTML-tags>

Informatie over de <font> tags (lettertype)


<font>...</font>
Gebruik deze tags om het lettertype aan te geven. Voor "tahoma" in grootte 3 (12pt.) gebruik je de tag:

<font face="tahoma" size="3">...</font>

Om een lettertype te gebruiken voer je de naam ervan in achter "font face", bijvoorbeeld:

"tahoma"
"arial"
"times new roman"
"verdana"
"comic sans ms"

De standaard tekstgrootte varieert van 1 (8pt) tot 7 (20pt):

Dit is tekstgrootte 1

Dit is tekstgrootte 2

Dit is tekstgrootte 3

Dit is tekstgrootte 4

Dit is tekstgrootte 5

Dit is tekstgrootte 6

Dit is tekstgrootte 7


<div align="left">...</div>
Gebruik deze tag om links uit te lijnen

<div align="center">...</div>
Gebruik deze tag om te centreren

<div align="right">...</div>
Gebruik deze tag om rechts uit te lijnen


<b>...</b>
Gebruik deze tag voor vetgedrukte tekst

<u>...</u>
Gebruik deze tag voor onderstreepte tekst

<i>...</i>
Gebruik deze tag voor cursieve tekst

<strike>...</strike>
Gebruik deze tag voor doorgestreepte tekst


<p>...</p>
Maak alinea's aan in je teksten. Dat komt de overzichtelijkheid van je pagina's ten goede. Doe dat door de tekst tussen de <p>...</p> te plaatsen.


<br>
Een harde enter (naar de volgende regel). Met <br><br> maak je dus een witregel.


<H>...</H>
Met de <H> tag maak je headers. H1 is de grootste en H5 de kleinste.

<H2>Header 2</H2>

<H3>Header 3</H3>

<H4>Header 4</H4>


<marquee>...</marquee>
Met deze tag laat je tekst of een object bewegen over je scherm.

Gebruik eventueel de volgende toevoegingen:

<marquee behavior="scroll">...</marquee>
scroll: doorlopend van rechts naar links

<marquee behavior="alternate">...</marquee>
alternate: doorlopend heen en weer

<marquee behavior="slide">...</marquee>
slide: eenmalig van rechts naar links

Verder kun je met een aantal aanvullingen de richting (direction), aantal herhalingen (loops), afmetingen, uitlijning (align), achtergrondkleur en snelheid (scrollamount) instellen indien gewenst:

<marquee behavior="scroll" direction="up" loop="0" width="150" height="100" align="center" bgcolor="#046380" scrollamount="2">...</marquee>

Dit is een voorbeeld van een zeer uitgebreide marquee-tag

</HTML-tags>

 


© 2003 - WebHTML.nl   contact