Alles over Hypertext MarkUp Language: de basis van iedere webpagina.


home

over HTML

HTML-tags

woordenboek

kleuren

contact


<Symbolen>

Met HTML is het mogelijk bijzondere karakters weer te geven. Hieronder vind je de HTML-codes voor diverse symbolen en speciale tekens.

Als het een symbool betreft voor een bepaalde letter (bijvoorbeeld een ä), kun je iedere willekeurige klinker in de code plaatsen:

&auml; = ä
&euml; = ë
&ouml; = ö enz.

À&Agrave;
à&agrave;
Á&Aacute;
á&aacute;
Â&Acirc;
â&acirc;
Ã&Atilde;
ã&atilde;
Ä&Auml;
ä&auml;
Å&Aring;
å&aring;
Æ&AElig;
æ&aelig;
ß&szlig;
<&lt;
>&gt;
&&amp;
§&sect;
®&reg;
©&copy;
&trade;
&#8364;
¥&yen;
£&pound;
¢&cent;
Ç&Ccedil;
ç&ccedil;
Ð&ETH;
ð&eth;
Ø&Oslash;
ø&oslash;
Þ&THORN;
þ&thorn;
&para;
¼&frac14;
½&frac12;
¾&frac34;
¿&iquest;
¡&iexcl;
¹&sup1;
²&sup2;
³&sup3;
±&plusmn;
÷&divide;
°&deg;
µ&micro;
·&middot;
«&laquo;
»&raquo;
ª&ordf;
¦&brvbar;
¤&curren;
¯&macr;
¸&cedil;
´&acute;
¬&not;
"&quot;
&#8220;
&#8221;

</Symbolen>

 


© 2003 - WebHTML.nl   contact