Alles over Hypertext MarkUp Language: de basis van iedere webpagina.


home

HTML-tags

woordenboek

symbolen

kleuren

contact


<Over HTML>

Opmaak met CSS

Sinds het ontstaan van HTML zijn diverse pogingen ondernomen om het tot een structurele opmaaktaal te maken, waarbij de tags in het document alleen structuur en algemene eigenschappen van de tekst aangeven, terwijl de details van de presentatie apart van het document worden gespecificeerd. Dit heeft als voordelen dat de opmaak ineens kan worden gewijzigd voor alle documenten tegelijk en dat er verschillende manieren van opmaken kunnen worden gebruikt, afhankelijk van bijvoorbeeld het formaat van een beeldscherm (monitor, telefoon of tablet). Aanvankelijk mislukte deze pogingen, waardoor HTML een grote hoeveelheid presentatiespecifieke tags heeft gekregen, maar uiteindelijk heeft deze ontwikkeling zich toch doorgezet, waardoor in moderne HTML een nette scheiding van presentatiespecificatie mogelijk is. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van CSS, oftewel Cascading Style Sheets.

Opmaak los van de HTML

Deze CSS (stijlbladen of stylesheets) zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. De browser leest de CSS-informatie los van de HTML in, en weet zo hoe het document moet worden vormgegeven. Meestal staat de CSS in een afzonderlijk bestand waar het HTML-document naar verwijst, maar de informatie mag ook in het HTML-bestand zelf staan.

Concreet betekent dit dat de browser in het HTML-document ziet welke content moet worden weergegeven, en in de CSS ziet hoe die content moet worden weergegeven. Bij tekst kun je dan bijvoorbeeld denken aan het lettertype, de grootte en de opmaak bij afbeeldingen bijvoorbeeld aan de positie, randen, afstand tot andere elementen op de pagina enzovoorts.

Een belangrijke reden voor de introductie van CSS was de eenvoudigere en consistentere vormgeving van webpagina's, met minder webbrowser-specifieke eigenaardigheden. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft daartoe de standaard vastgelegd. De vastgelegde standaard is in de loop van de jaren significant uitgebreid. Moderne browsers ondersteunen de versies CSS1 en CSS2. Hoewel CSS3 nog geen officiële standaard is, is er steeds meer ondersteuning voor door webbrowsers.

De inhoudelijke behandeling van CSS valt buiten de scope van deze website, maar toch zal de term meerdere keren naar voren komen. Daar is ook geen ontsnappen aan. Een enkele webpagina is eenvoudig op te maken zonder CSS, maar voor een website met meerdere pagina's met dezelfde opmaak is gebruik maken van een CSS wel echt aan te raden.

Bron: Wikipedia

</Over HTML>

 


© 2003 - WebHTML.nl   contact