Alles over Hypertext MarkUp Language: de basis van iedere webpagina.


home

HTML-tags

woordenboek

symbolen

kleuren

contact


<Over HTML>

HTML: een opmaaktaal

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het internet. Een opmaaktaal is een computertaal om tekstdocumenten te voorzien van codes, die het gebruikte programma vertellen hoe de tekst moet worden weergegeven. Dankzij de ondersteuning voor zogenaamde hypertekst zijn documenten en bestanden aan elkaar verbonden door middel van verwijzingen, oftewel (hyper)links.

HTML is niet de enige opmaaktaal die we kennen, maar wel een veel voorkomende. HTML bestaat uit platte tekst waarin met markeringstekens is aangegeven hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd. Die markeringstekens worden tags genoemd. HTML wordt meestal bekeken met een webbrowser, een programma dat HTML-documenten opvraagt en als opgemaakte tekst aan de gebruiker toont. Voorbeelden van webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome en Mozilla Firefox.

Afspraken over gebruik

In de loop der jaren is het aantal verschillende tags dat in HTML wordt gebruikt, enorm uitgebreid. Om interpretatieproblemen te voorkomen heeft het World Wide Web Consortium (W3C) aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd. De oorspronkelijke aanbeveling is een aantal malen geactualiseerd in verband met verdere ontwikkeling van HTML. De meest recente aanbeveling dateert van eind 2014 en betreft versie HTML 5.0. In de praktijk worden de W3C-aanbevelingen als standaarden gezien, mede omdat alle belangrijke browserfabrikanten in het W3C samenwerken.

In de basis voorziet HTML eigenlijk alleen in zeer eenvoudige gebruiksinteracties, zoals het aanklikken van links (verwijzingen), het invullen van tekstvelden en het klikken in afbeeldingen. Door het inbedden van scripts worden andere soorten interactie ondersteund. Hiervoor wordt meestal de taal JavaScript gebruikt.

Bron: Wikipedia

</Over HTML>

 


© 2003 - WebHTML.nl   contact